Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase 2016, milj. euroa

  Vuosi 2015 Vuosi 2016 2016/11 2016/12
1. Vaihtotase -872 -1 788 132 -297
1.1 Tavarat 1865 302 4 -305
1.2 Palvelut -1608 -2 129 -114 -122
1.3 Ensitulo 1194 1 909 383 271
1.4 Tulojen uudelleenjako -2319 -1 871 -141 -141
2. Pääomatase 162 95 13 13
3. Rahoitustase -2024 -5 705 -5 003 4 987
3.1 Suorat sijoitukset -15765 20 239 -180 930
3.2 Arvopaperisijoitukset -2804 -7 181 -8 179 -575
3.3 Muut sijoitukset 21809 -18 447 3 076 5 298
3.4 Johdannaiset -5047 -853 307 -688
3.5 Valuuttavaranto -221 538 -28 21
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -1313 -4 012 -5 149 5 271
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2016, Liitetaulukko 4. Maksutase 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2016/12/mata_2016_12_2017-02-15_tau_004_fi.html