Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro

  År/kvartal
2015/Q4 2016/Q1 2016/Q2 2016/Q3 2016/Q4
Tillgånger S1 Totala ekonomin -58 772 26 521 -35 944 -20 369 -65 586
S11 Icke-finansiella företag -6 965 5 673 -13 794 -6 785 -6 368
S121 Centralbanken -9 176 25 517 414 11 649 -34 519
S122 Övriga monetära finansinstitut -31 985 4 605 -10 446 -18 018 -13 536
S123 Penningmarknadsfonder -97 -150 57 13 52
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 990 -182 201 2 125 371
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 252 236 1 089 1 636 89
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 181 1 026 174 335 -390
S1311 Staten -8 692 -5 258 -11 108 -6 193 -5 527
S1313 Lokalförvaltning 21 4 10 6 10
S1314 Socialskyddsfonder -3 560 -5 046 -2 588 -5 388 -5 811
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 258 97 48 252 44
Skulder S1 Totala ekonomin -53 866 31 554 -39 878 -15 210 -66 686
S11 Icke-finansiella företag -4 530 5 984 -17 990 -4 995 -9 088
S121 Centralbanken 89 230 -10 267 200
S122 Övriga monetära finansinstitut -39 605 34 989 -6 857 -906 -48 133
S123 Penningmarknadsfonder -11 36 -36 20 -13
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 193 341 212 96 -318
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 474 329 505 -135 443
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 56 46 -233 54 54
S1311 Staten -6 342 -4 631 -10 015 -3 781 -1 383
S1313 Lokalförvaltning 143 -41 -8 -13 109
S1314 Socialskyddsfonder -4 332 -5 728 -5 445 -5 816 -8 556
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer - -1   - -
Netto S1 Totala ekonomin -4 906 -5 033 3 934 -5 159 1 100
S11 Icke-finansiella företag -2 435 -310 4 196 -1 789 2 721
S121 Centralbanken -9 265 25 287 424 11 382 -34 719
S122 Övriga monetära finansinstitut 7 621 -30 384 -3 589 -17 112 34 597
S123 Penningmarknadsfonder -86 -186 93 -7 64
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 798 -524 -11 2 030 689
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -222 -92 584 1 771 -353
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 126 979 407 280 -444
S1311 Staten -2 350 -627 -1 093 -2 412 -4 145
S1313 Lokalförvaltning -122 45 18 18 -99
S1314 Socialskyddsfonder 773 681 2 857 428 2 745
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 258 98 48 252 44
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2017, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/01/mata_2017_01_2017-03-15_tau_002_sv.html