Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2016, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2015/Q4 2016/Q1 2016/Q2 2016/Q3 2016/Q4
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -58 772 26 521 -35 944 -20 369 -65 586
S11 Yritykset -6 965 5 673 -13 794 -6 785 -6 368
S121 Keskuspankki -9 176 25 517 414 11 649 -34 519
S122 Muut rahalaitokset -31 985 4 605 -10 446 -18 018 -13 536
S123 Rahamarkkinarahastot -97 -150 57 13 52
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 990 -182 201 2 125 371
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 252 236 1 089 1 636 89
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 181 1 026 174 335 -390
S1311 Valtionhallinto -8 692 -5 258 -11 108 -6 193 -5 527
S1313 Paikallishallinto 21 4 10 6 10
S1314 Sosiaaliturvarahastot -3 560 -5 046 -2 588 -5 388 -5 811
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 258 97 48 252 44
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -53 866 31 554 -39 878 -15 210 -66 686
S11 Yritykset -4 530 5 984 -17 990 -4 995 -9 088
S121 Keskuspankki 89 230 -10 267 200
S122 Muut rahalaitokset -39 605 34 989 -6 857 -906 -48 133
S123 Rahamarkkinarahastot -11 36 -36 20 -13
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 193 341 212 96 -318
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 474 329 505 -135 443
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 56 46 -233 54 54
S1311 Valtionhallinto -6 342 -4 631 -10 015 -3 781 -1 383
S1313 Paikallishallinto 143 -41 -8 -13 109
S1314 Sosiaaliturvarahastot -4 332 -5 728 -5 445 -5 816 -8 556
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - -1   - -
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -4 906 -5 033 3 934 -5 159 1 100
S11 Yritykset -2 435 -310 4 196 -1 789 2 721
S121 Keskuspankki -9 265 25 287 424 11 382 -34 719
S122 Muut rahalaitokset 7 621 -30 384 -3 589 -17 112 34 597
S123 Rahamarkkinarahastot -86 -186 93 -7 64
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 798 -524 -11 2 030 689
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -222 -92 584 1 771 -353
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 126 979 407 280 -444
S1311 Valtionhallinto -2 350 -627 -1 093 -2 412 -4 145
S1313 Paikallishallinto -122 45 18 18 -99
S1314 Sosiaaliturvarahastot 773 681 2 857 428 2 745
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 258 98 48 252 44
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2017, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/01/mata_2017_01_2017-03-15_tau_002_fi.html