Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro

  År/kvartal
2015/Q4 2016/Q1 2016/Q2 2016/Q3 2016/Q4
Tillgånger S1 Totala ekonomin 700 522 752 991 737 971 738 313 693 682
S11 Icke-finansiella företag 136 737 149 542 142 405 142 046 144 171
S121 Centralbanken 45 908 71 167 72 186 83 781 49 124
S122 Övriga monetära finansinstitut 241 994 256 691 245 930 225 070 204 392
S123 Penningmarknadsfonder 2 553 2 397 2 451 2 459 2 509
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 67 462 65 950 66 854 70 668 72 856
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 24 467 24 614 25 200 27 666 29 226
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 26 391 27 750 28 111 28 770 28 624
S1311 Staten 18 454 20 787 16 346 15 832 14 887
S1313 Lokalförvaltning 525 526 536 548 562
S1314 Socialskyddsfonder 125 326 121 527 126 091 128 771 133 730
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 10 706 12 041 11 863 12 702 13 601
Skulder S1 Totala ekonomin 699 390 752 668 726 211 730 934 678 377
S11 Icke-finansiella företag 193 483 198 310 186 609 193 363 192 168
S121 Centralbanken 11 538 11 639 11 921 12 242 12 346
S122 Övriga monetära finansinstitut 322 231 365 365 358 548 353 998 299 340
S123 Penningmarknadsfonder 36 72 36 56 43
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 18 833 18 791 19 137 20 510 21 069
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 37 217 36 837 36 731 37 554 38 876
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 934 1 012 792 852 919
S1311 Staten 108 868 113 226 104 931 105 195 106 569
S1313 Lokalförvaltning 3 017 2 976 2 968 2 955 3 064
S1314 Socialskyddsfonder 3 234 3 357 3 484 3 156 2 929
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer - 1 084 1 055 1 055 1 055
Netto S1 Totala ekonomin 1 132 324 11 760 7 379 15 305
S11 Icke-finansiella företag -56 746 -48 767 -44 204 -51 318 -47 996
S121 Centralbanken 34 370 59 527 60 265 71 539 36 777
S122 Övriga monetära finansinstitut -80 237 -108 673 -112 618 -128 928 -94 948
S123 Penningmarknadsfonder 2 517 2 325 2 415 2 403 2 466
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 48 629 47 159 47 717 50 159 51 787
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -12 750 -12 223 -11 531 -9 888 -9 650
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 25 457 26 738 27 319 27 919 27 706
S1311 Staten -90 414 -92 440 -88 586 -89 363 -91 682
S1313 Lokalförvaltning -2 491 -2 450 -2 432 -2 407 -2 502
S1314 Socialskyddsfonder 122 092 118 170 122 607 125 615 130 802
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 10 706 10 957 10 808 11 647 12 546
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2017, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/01/mata_2017_01_2017-03-15_tau_003_sv.html