Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2016, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2015/Q4 2016/Q1 2016/Q2 2016/Q3 2016/Q4
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 700 522 752 991 737 971 738 313 693 682
S11 Yritykset 136 737 149 542 142 405 142 046 144 171
S121 Keskuspankki 45 908 71 167 72 186 83 781 49 124
S122 Muut rahalaitokset 241 994 256 691 245 930 225 070 204 392
S123 Rahamarkkinarahastot 2 553 2 397 2 451 2 459 2 509
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 67 462 65 950 66 854 70 668 72 856
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 24 467 24 614 25 200 27 666 29 226
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 26 391 27 750 28 111 28 770 28 624
S1311 Valtionhallinto 18 454 20 787 16 346 15 832 14 887
S1313 Paikallishallinto 525 526 536 548 562
S1314 Sosiaaliturvarahastot 125 326 121 527 126 091 128 771 133 730
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10 706 12 041 11 863 12 702 13 601
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 699 390 752 668 726 211 730 934 678 377
S11 Yritykset 193 483 198 310 186 609 193 363 192 168
S121 Keskuspankki 11 538 11 639 11 921 12 242 12 346
S122 Muut rahalaitokset 322 231 365 365 358 548 353 998 299 340
S123 Rahamarkkinarahastot 36 72 36 56 43
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 18 833 18 791 19 137 20 510 21 069
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 37 217 36 837 36 731 37 554 38 876
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 934 1 012 792 852 919
S1311 Valtionhallinto 108 868 113 226 104 931 105 195 106 569
S1313 Paikallishallinto 3 017 2 976 2 968 2 955 3 064
S1314 Sosiaaliturvarahastot 3 234 3 357 3 484 3 156 2 929
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 1 084 1 055 1 055 1 055
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 1 132 324 11 760 7 379 15 305
S11 Yritykset -56 746 -48 767 -44 204 -51 318 -47 996
S121 Keskuspankki 34 370 59 527 60 265 71 539 36 777
S122 Muut rahalaitokset -80 237 -108 673 -112 618 -128 928 -94 948
S123 Rahamarkkinarahastot 2 517 2 325 2 415 2 403 2 466
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 48 629 47 159 47 717 50 159 51 787
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -12 750 -12 223 -11 531 -9 888 -9 650
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 25 457 26 738 27 319 27 919 27 706
S1311 Valtionhallinto -90 414 -92 440 -88 586 -89 363 -91 682
S1313 Paikallishallinto -2 491 -2 450 -2 432 -2 407 -2 502
S1314 Sosiaaliturvarahastot 122 092 118 170 122 607 125 615 130 802
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10 706 10 957 10 808 11 647 12 546
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2017, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/01/mata_2017_01_2017-03-15_tau_003_fi.html