Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2017, miljoner euro

  År 2016 12 mån. glidande summa 2016/12 2017/01
1. Bytesbalans -2 290 -2 132 -562 22
1.1 Varor 582 967 -209 130
1.2 Tjänster -2 669 -2 767 -267 -179
1.3 Primära inkomster 1 747 1 619 183 163
1.4 Sekundära inkomster -1 951 -1 951 -269 -92
2. Kapitalbalans 175 175 15 15
3. Finansiell balans -5 159 7 690 6 067 11 827
3.1 Direktinvesteringar 20 539 12 008 1 049 1 302
3.2 Portföljinvesteringar -6 555 14 929 524 8 603
3.3 Övriga investeringar -18 582 -22 580 5 161 -351
3.4 Finansiella derivat -1 098 2 531 -688 2 277
3.5 Valutareserv 538 801 21 -4
4. Restpost -3 044 9 646 6 615 11 790
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2017, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2017, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/01/mata_2017_01_2017-03-15_tau_004_sv.html