Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase 2017, milj. euroa

  Vuosi 2016 12 kk:n liukuva summa 2016/12 2017/01
1. Vaihtotase -2 290 -2 132 -562 22
1.1 Tavarat 582 967 -209 130
1.2 Palvelut -2 669 -2 767 -267 -179
1.3 Ensitulo 1 747 1 619 183 163
1.4 Tulojen uudelleenjako -1 951 -1 951 -269 -92
2. Pääomatase 175 175 15 15
3. Rahoitustase -5 159 7 690 6 067 11 827
3.1 Suorat sijoitukset 20 539 12 008 1 049 1 302
3.2 Arvopaperisijoitukset -6 555 14 929 524 8 603
3.3 Muut sijoitukset -18 582 -22 580 5 161 -351
3.4 Johdannaiset -1 098 2 531 -688 2 277
3.5 Valuuttavaranto 538 801 21 -4
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 044 9 646 6 615 11 790
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2017, Liitetaulukko 4. Maksutase 2017, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/01/mata_2017_01_2017-03-15_tau_004_fi.html