Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  År/månad
2016/09 2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02
1. Bytesbalans 271 18 -84 -562 21 -69
1.1 Varor 306 103 97 -209 138 34
1.2 Tjänster -227 -259 -257 -267 -180 -162
1.3 Primära inkomster 310 443 346 183 155 150
1.4 Sekundära inkomster -117 -269 -269 -269 -92 -92
2. Kapitalbalans 15 15 15 15 15 15
3. Finansiell balans -620 37 -5 004 6 067 8 529 -1 942
3.1 Direktinvesteringar 805 486 -180 1 049 1 303 285
3.2 Portföljinvesteringar 3 172 2 950 -8 179 524 7 814 966
3.3 Övriga investeringar -3 784 -2 559 3 075 5 161 -351 -3 076
3.4 Finansiella derivat -952 -844 307 -688 -233 -88
3.5 Valutareserv 140 3 -28 21 -4 -30
4. Restpost -906 4 -4 935 6 615 8 493 -1 888
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2017, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/02/mata_2017_02_2017-04-13_tau_001_sv.html