Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  Vuosi/kk
2016/09 2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02
1. Vaihtotase 271 18 -84 -562 21 -69
1.1 Tavarat 306 103 97 -209 138 34
1.2 Palvelut -227 -259 -257 -267 -180 -162
1.3 Ensitulo 310 443 346 183 155 150
1.4 Tulojen uudelleenjako -117 -269 -269 -269 -92 -92
2. Pääomatase 15 15 15 15 15 15
3. Rahoitustase -620 37 -5 004 6 067 8 529 -1 942
3.1 Suorat sijoitukset 805 486 -180 1 049 1 303 285
3.2 Arvopaperisijoitukset 3 172 2 950 -8 179 524 7 814 966
3.3 Muut sijoitukset -3 784 -2 559 3 075 5 161 -351 -3 076
3.4 Johdannaiset -952 -844 307 -688 -233 -88
3.5 Valuuttavaranto 140 3 -28 21 -4 -30
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -906 4 -4 935 6 615 8 493 -1 888
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2017, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/02/mata_2017_02_2017-04-13_tau_001_fi.html