Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2016 12 kk:n liukuva summa 2017/01 2017/02
1. Vaihtotase -2 290 -2 328 21 -69
1.1 Tavarat 582 988 138 34
1.2 Palvelut -2 669 -2 831 -180 -162
1.3 Ensitulo 1 747 1 466 155 150
1.4 Tulojen uudelleenjako -1 951 -1 951 -92 -92
2. Pääomatase 175 175 15 15
3. Rahoitustase -5 159 3 301 8 529 -1 942
3.1 Suorat sijoitukset 20 539 8 872 1 303 285
3.2 Arvopaperisijoitukset -6 555 15 664 7 814 966
3.3 Muut sijoitukset -18 582 -21 384 -351 -3 076
3.4 Johdannaiset -1 098 -259 -233 -88
3.5 Valuuttavaranto 538 408 -4 -30
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 044 5 454 8 493 -1 888
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2017, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/02/mata_2017_02_2017-04-13_tau_004_fi.html