Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa (Taulukko korjattu 15.5. klo: 12:00)

  Vuosi 2016 12 kk:n liukuva summa 2017/02 2017/03
1. Vaihtotase -2 290 -2 227 -25 -76
1.1 Tavarat 582 1 445 79 353
1.2 Palvelut -2 669 -2 908 -163 -193
1.3 Ensitulo 1 747 1 187 150 -143
1.4 Tulojen uudelleenjako -1 951 -1 951 -92 -92
2. Pääomatase 175 175 15 15
3. Rahoitustase -5 159 4 549 -1 921 -1 933
3.1 Suorat sijoitukset 20 539 10 109 285 285
3.2 Arvopaperisijoitukset -6 555 4 685 987 -4 883
3.3 Muut sijoitukset -18 582 -10 044 -3 075 2 917
3.4 Johdannaiset -1 098 -551 -88 -128
3.5 Valuuttavaranto 538 350 -30 -125
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 044 6 601 -1 910 -1 872
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. maaliskuu 2017, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa (Taulukko korjattu 15.5. klo: 12:00) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/03/mata_2017_03_2017-05-15_tau_004_fi.html