Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  Vuosi/kk
2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04
1. Vaihtotase -84 -562 21 -25 109 -698
1.1 Tavarat 97 -209 138 79 509 -48
1.2 Palvelut -257 -267 -180 -163 -229 -171
1.3 Ensitulo 346 183 155 150 -79 -306
1.4 Tulojen uudelleenjako -269 -269 -92 -92 -92 -172
2. Pääomatase 15 15 15 15 15 15
3. Rahoitustase -5 004 6 067 8 529 -1 921 -1 822 2 951
3.1 Suorat sijoitukset -180 1 049 1 303 285 285 285
3.2 Arvopaperisijoitukset -8 179 524 7 814 987 -4 764 644
3.3 Muut sijoitukset 3 075 5 161 -351 -3 075 2 909 2 136
3.4 Johdannaiset 307 -688 -233 -88 -128 -73
3.5 Valuuttavaranto -28 21 -4 -30 -125 -41
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -4 935 6 615 8 493 -1 910 -1 946 3 634
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2017, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/04/mata_2017_04_2017-06-15_tau_001_fi.html