Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  År/månad
2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05
1. Bytesbalans -562 340 230 335 385 971
1.1 Varor -209 103 -9 388 -80 484
1.2 Tjänster -267 -126 -101 -157 -103 -103
1.3 Primära inkomster 183 540 499 254 731 752
1.4 Sekundära inkomster -269 -178 -160 -150 -163 -163
2. Kapitalbalans 15 7 5 4 5 5
3. Finansiell balans 6 067 -486 -1 664 -224 5 300 -603
3.1 Direktinvesteringar 1 049 -449 -629 -719 -599 -599
3.2 Portföljinvesteringar 524 -660 3 645 -4 074 5 681 4 741
3.3 Övriga investeringar 5 161 -1 735 -4 887 5 564 915 -3 991
3.4 Finansiella derivat -688 2 339 214 -850 -392 -929
3.5 Valutareserv 21 19 -7 -145 -305 176
4. Restpost 6 615 -833 -1 899 -563 4 910 -1 580
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Anssi Heinonen 029 551 3373, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2017, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/05/mata_2017_05_2017-07-14_tau_001_sv.html