Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  Vuosi/kk
2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05
1. Vaihtotase -562 340 230 335 385 971
1.1 Tavarat -209 103 -9 388 -80 484
1.2 Palvelut -267 -126 -101 -157 -103 -103
1.3 Ensitulo 183 540 499 254 731 752
1.4 Tulojen uudelleenjako -269 -178 -160 -150 -163 -163
2. Pääomatase 15 7 5 4 5 5
3. Rahoitustase 6 067 -486 -1 664 -224 5 300 -603
3.1 Suorat sijoitukset 1 049 -449 -629 -719 -599 -599
3.2 Arvopaperisijoitukset 524 -660 3 645 -4 074 5 681 4 741
3.3 Muut sijoitukset 5 161 -1 735 -4 887 5 564 915 -3 991
3.4 Johdannaiset -688 2 339 214 -850 -392 -929
3.5 Valuuttavaranto 21 19 -7 -145 -305 176
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 6 615 -833 -1 899 -563 4 910 -1 580
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Anssi Heinonen 029 551 3373, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.7.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2017, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/05/mata_2017_05_2017-07-14_tau_001_fi.html