Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2016 12 mån. glidande summa 2017/04 2017/05
1. Bytesbalans -2 290 1 448 385 971
1.1 Varor 582 1 689 -80 484
1.2 Tjänster -2 669 -2 343 -103 -103
1.3 Primära inkomster 1 747 4 246 731 752
1.4 Sekundära inkomster -1 951 -2 144 -163 -163
2. Kapitalbalans 175 129 5 5
3. Finansiell balans -5 159 2 137 5 300 -603
3.1 Direktinvesteringar 20 539 404 -599 -599
3.2 Portföljinvesteringar -6 555 7 289 5 681 4 741
3.3 Övriga investeringar -18 582 -4 377 915 -3 991
3.4 Finansiella derivat -1 098 -1 106 -392 -929
3.5 Valutareserv 538 -74 -305 176
4. Restpost -3 044 560 4 910 -1 580
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Anssi Heinonen 029 551 3373, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2017, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/05/mata_2017_05_2017-07-14_tau_004_sv.html