Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2016 12 kk:n liukuva summa 2017/04 2017/05
1. Vaihtotase -2 290 1 448 385 971
1.1 Tavarat 582 1 689 -80 484
1.2 Palvelut -2 669 -2 343 -103 -103
1.3 Ensitulo 1 747 4 246 731 752
1.4 Tulojen uudelleenjako -1 951 -2 144 -163 -163
2. Pääomatase 175 129 5 5
3. Rahoitustase -5 159 2 137 5 300 -603
3.1 Suorat sijoitukset 20 539 404 -599 -599
3.2 Arvopaperisijoitukset -6 555 7 289 5 681 4 741
3.3 Muut sijoitukset -18 582 -4 377 915 -3 991
3.4 Johdannaiset -1 098 -1 106 -392 -929
3.5 Valuuttavaranto 538 -74 -305 176
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -3 044 560 4 910 -1 580
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Anssi Heinonen 029 551 3373, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.7.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2017, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/05/mata_2017_05_2017-07-14_tau_004_fi.html