Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Korrigering 16.8.2017)

Korrigering 16.8.2017. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  År/månad
2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06
1. Bytesbalans 340 230 335 385 529 -297
1.1 Varor 103 -9 388 -80 484 248
1.2 Tjänster -126 -101 -157 -103 -105 -105
1.3 Primära inkomster 540 499 254 731 370 -220
1.4 Sekundära inkomster -178 -160 -150 -163 -220 -220
2. Kapitalbalans 7 5 4 5 8 8
3. Finansiell balans -486 -1 664 -224 5 300 -7 056 -4 166
3.1 Direktinvesteringar -449 -629 -719 -599 -599 -599
3.2 Portföljinvesteringar -660 3 645 -4 074 5 681 -2 050 -2 796
3.3 Övriga investeringar -1 735 -4 887 5 564 915 -3 894 -183
3.4 Finansiella derivat 2 339 214 -850 -392 -685 -586
3.5 Valutareserv 19 -7 -145 -305 173 -1
4. Restpost -833 -1 899 -563 4 910 -7 593 -3 877
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2017, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Korrigering 16.8.2017) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/06/mata_2017_06_2017-08-15_tau_001_sv.html