Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa (Korjattu 16.8.2017)

Korjattu 16.8.2017. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
  Vuosi/kk
2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06
1. Vaihtotase 340 230 335 385 529 -297
1.1 Tavarat 103 -9 388 -80 484 248
1.2 Palvelut -126 -101 -157 -103 -105 -105
1.3 Ensitulo 540 499 254 731 370 -220
1.4 Tulojen uudelleenjako -178 -160 -150 -163 -220 -220
2. Pääomatase 7 5 4 5 8 8
3. Rahoitustase -486 -1 664 -224 5 300 -7 056 -4 166
3.1 Suorat sijoitukset -449 -629 -719 -599 -599 -599
3.2 Arvopaperisijoitukset -660 3 645 -4 074 5 681 -2 050 -2 796
3.3 Muut sijoitukset -1 735 -4 887 5 564 915 -3 894 -183
3.4 Johdannaiset 2 339 214 -850 -392 -685 -586
3.5 Valuuttavaranto 19 -7 -145 -305 173 -1
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -833 -1 899 -563 4 910 -7 593 -3 877
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.8.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2017, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa (Korjattu 16.8.2017) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/06/mata_2017_06_2017-08-15_tau_001_fi.html