Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  År/månad
2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08
1. Bytesbalans 396 612 -666 -175 -36 -838 251 233
1.1 Varor 64 9 407 -10 576 270 75 238
1.2 Tjänster -120 -95 -181 -155 -184 -198 -145 -139
1.3 Primära inkomster 633 872 -725 148 -270 -745 484 294
1.4 Sekundära inkomster -181 -174 -167 -157 -158 -164 -163 -160
2. Kapitalbalans 5 4 4 4 5 5 5 5
3. Finansiell balans -486 -1 664 2 163 5 300 -7 056 -13 237 699 1 374
3.1 Direktinvesteringar -449 -629 -1 178 -599 -599 -8 569 565 463
3.2 Portföljinvesteringar -660 3 645 -93 5 681 -2 050 -7 782 2 047 -251
3.3 Övriga investeringar -1 735 -4 887 6 414 915 -3 894 3 524 -1 149 1 756
3.4 Finansiella derivat 2 339 214 -2 828 -392 -685 -369 -652 -642
3.5 Valutareserv 19 -7 -152 -305 173 -43 -113 46
4. Restpost -887 -2 280 2 825 5 471 -7 025 -12 404 443 1 135
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2017, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/08/mata_2017_08_2017-10-13_tau_001_sv.html