Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  Vuosi/kk
2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08
1. Vaihtotase 396 612 -666 -175 -36 -838 251 233
1.1 Tavarat 64 9 407 -10 576 270 75 238
1.2 Palvelut -120 -95 -181 -155 -184 -198 -145 -139
1.3 Ensitulo 633 872 -725 148 -270 -745 484 294
1.4 Tulojen uudelleenjako -181 -174 -167 -157 -158 -164 -163 -160
2. Pääomatase 5 4 4 4 5 5 5 5
3. Rahoitustase -486 -1 664 2 163 5 300 -7 056 -13 237 699 1 374
3.1 Suorat sijoitukset -449 -629 -1 178 -599 -599 -8 569 565 463
3.2 Arvopaperisijoitukset -660 3 645 -93 5 681 -2 050 -7 782 2 047 -251
3.3 Muut sijoitukset -1 735 -4 887 6 414 915 -3 894 3 524 -1 149 1 756
3.4 Johdannaiset 2 339 214 -2 828 -392 -685 -369 -652 -642
3.5 Valuuttavaranto 19 -7 -152 -305 173 -43 -113 46
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -887 -2 280 2 825 5 471 -7 025 -12 404 443 1 135
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2017, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/08/mata_2017_08_2017-10-13_tau_001_fi.html