Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  År/månad
2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10
1. Bytesbalans -175 -36 -838 251 233 79 543
1.1 Varor -10 576 270 75 238 219 280
1.2 Tjänster -155 -184 -198 -145 -139 -137 -143
1.3 Primära inkomster 148 -270 -745 484 294 154 557
1.4 Sekundära inkomster -157 -158 -164 -163 -160 -157 -151
2. Kapitalbalans 4 5 5 5 5 5 5
3. Finansiell balans 5 300 -7 056 -13 237 699 1 374 6 094 -8 167
3.1 Direktinvesteringar -599 -599 -8 569 565 463 268 378
3.2 Portföljinvesteringar 5 681 -2 050 -7 782 2 047 -251 9 026 -3 439
3.3 Övriga investeringar 915 -3 894 3 524 -1 149 1 756 -3 183 -3 626
3.4 Finansiella derivat -392 -685 -369 -652 -642 -39 -1 408
3.5 Valutareserv -305 173 -43 -113 46 22 -71
4. Restpost 5 471 -7 025 -12 404 443 1 135 6 010 -8 715
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2017, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/10/mata_2017_10_2017-12-15_tau_001_sv.html