Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  Vuosi/kk
2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10
1. Vaihtotase -175 -36 -838 251 233 79 543
1.1 Tavarat -10 576 270 75 238 219 280
1.2 Palvelut -155 -184 -198 -145 -139 -137 -143
1.3 Ensitulo 148 -270 -745 484 294 154 557
1.4 Tulojen uudelleenjako -157 -158 -164 -163 -160 -157 -151
2. Pääomatase 4 5 5 5 5 5 5
3. Rahoitustase 5 300 -7 056 -13 237 699 1 374 6 094 -8 167
3.1 Suorat sijoitukset -599 -599 -8 569 565 463 268 378
3.2 Arvopaperisijoitukset 5 681 -2 050 -7 782 2 047 -251 9 026 -3 439
3.3 Muut sijoitukset 915 -3 894 3 524 -1 149 1 756 -3 183 -3 626
3.4 Johdannaiset -392 -685 -369 -652 -642 -39 -1 408
3.5 Valuuttavaranto -305 173 -43 -113 46 22 -71
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 5 471 -7 025 -12 404 443 1 135 6 010 -8 715
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2017, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/10/mata_2017_10_2017-12-15_tau_001_fi.html