Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2016 12 mån. glidande summa 2017/10 2017/11
1. Bytesbalans -2 985 1 401 177 86
1.1 Varor 244 2 152 284 181
1.2 Tjänster -2 768 -1 481 -143 -148
1.3 Primära inkomster 2 044 2 653 186 204
1.4 Sekundära inkomster -2 504 -1 923 -151 -151
2. Kapitalbalans 84 60 5 5
3. Finansiell balans -16 002 2 823 -3 967 -1 124
3.1 Direktinvesteringar 19 905 5 530 7 7
3.2 Portföljinvesteringar -12 685 12 325 1 131 2 610
3.3 Övriga investeringar -23 241 -4 969 -3 626 -2 396
3.4 Finansiella derivat -763 -9 673 -1 408 -1 398
3.5 Valutareserv 806 -390 -71 53
4. Restpost -13 101 1 362 -4 149 -1 216
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2017, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/11/mata_2017_11_2018-01-15_tau_004_sv.html