Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2016 12 kk:n liukuva summa 2017/10 2017/11
1. Vaihtotase -2 985 1 401 177 86
1.1 Tavarat 244 2 152 284 181
1.2 Palvelut -2 768 -1 481 -143 -148
1.3 Ensitulo 2 044 2 653 186 204
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 504 -1 923 -151 -151
2. Pääomatase 84 60 5 5
3. Rahoitustase -16 002 2 823 -3 967 -1 124
3.1 Suorat sijoitukset 19 905 5 530 7 7
3.2 Arvopaperisijoitukset -12 685 12 325 1 131 2 610
3.3 Muut sijoitukset -23 241 -4 969 -3 626 -2 396
3.4 Johdannaiset -763 -9 673 -1 408 -1 398
3.5 Valuuttavaranto 806 -390 -71 53
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -13 101 1 362 -4 149 -1 216
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2017, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/11/mata_2017_11_2018-01-15_tau_004_fi.html