Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12
1. Vaihtotase 569 358 326 177 87 -64
1.1 Tavarat 123 219 322 284 183 26
1.2 Palvelut -109 -74 -49 -143 -148 -149
1.3 Ensitulo 709 361 197 186 203 204
1.4 Tulojen uudelleenjako -155 -148 -144 -151 -151 -144
2. Pääomatase 5 5 5 5 5 5
3. Rahoitustase -785 -1 303 4 157 -3 967 -5 161 4 167
3.1 Suorat sijoitukset 1 098 617 376 7 7 662
3.2 Arvopaperisijoitukset 1 926 -212 9 747 1 131 -1 550 -659
3.3 Muut sijoitukset -2 485 -275 -4 297 -3 626 -2 338 5 031
3.4 Johdannaiset -1 206 -1 473 -1 691 -1 408 -1 334 -820
3.5 Valuuttavaranto -118 41 22 -71 53 -46
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -1 359 -1 666 3 825 -4 149 -5 253 4 226
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2017, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/12/mata_2017_12_2018-02-15_tau_001_fi.html