Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12
Tillgångar Totalt -4 678 -3 899 1 277 -9 392 1 295 -29 890
1. Direktinvesteringar 706 1 216 1 472 1 394 1 403 293
2. Portföljinvesteringar 2 026 1 112 2 553 -1 583 2 912 -3 076
3. Övriga investeringar -105 1 189 4 854 -1 739 4 218 -19 605
4. Finansiella derivat -7 187 -7 457 -7 625 -7 393 -7 290 -7 456
5. Valutareserv -118 41 22 -71 53 -46
Skulder Totalt -3 894 -2 596 -2 880 -5 425 6 457 -34 057
1. Direktinvesteringar -392 600 1 096 1 386 1 395 -368
2. Portföljinvesteringar 99 1 325 -7 193 -2 714 4 462 -2 417
3. Övriga investeringar 2 381 1 464 9 151 1 887 6 556 -24 635
4. Finansiella derivat -5 981 -5 984 -5 933 -5 984 -5 956 -6 637
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2017, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/12/mata_2017_12_2018-02-15_tau_003_sv.html