Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12
Saamiset Yhteensä -4 678 -3 899 1 277 -9 392 1 295 -29 890
1. Suorat sijoitukset 706 1 216 1 472 1 394 1 403 293
2. Arvopaperisijoitukset 2 026 1 112 2 553 -1 583 2 912 -3 076
3. Muut sijoitukset -105 1 189 4 854 -1 739 4 218 -19 605
4. Johdannaiset -7 187 -7 457 -7 625 -7 393 -7 290 -7 456
5. Valuuttavaranto -118 41 22 -71 53 -46
Velat Yhteensä -3 894 -2 596 -2 880 -5 425 6 457 -34 057
1. Suorat sijoitukset -392 600 1 096 1 386 1 395 -368
2. Arvopaperisijoitukset 99 1 325 -7 193 -2 714 4 462 -2 417
3. Muut sijoitukset 2 381 1 464 9 151 1 887 6 556 -24 635
4. Johdannaiset -5 981 -5 984 -5 933 -5 984 -5 956 -6 637
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2017, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/12/mata_2017_12_2018-02-15_tau_003_fi.html