Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2016 År 2017 2017/11 2017/12
1. Bytesbalans -2 985 1 499 87 -64
1.1 Varor 244 2 476 183 26
1.2 Tjänster -2 768 -1 408 -148 -149
1.3 Primära inkomster 2 044 2 301 203 204
1.4 Sekundära inkomster -2 504 -1 869 -151 -144
2. Kapitalbalans 84 58 5 5
3. Finansiell balans -16 002 -1 371 -5 161 4 167
3.1 Direktinvesteringar 19 905 5 441 7 662
3.2 Portföljinvesteringar -12 685 8 375 -1 550 -659
3.3 Övriga investeringar -23 241 -5 096 -2 338 5 031
3.4 Finansiella derivat -763 -9 657 -1 334 -820
3.5 Valutareserv 782 -434 53 -46
4. Restpost -13 101 -2 929 -5 253 4 226
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2017, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/12/mata_2017_12_2018-02-15_tau_004_sv.html