Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2016 Vuosi 2017 2017/11 2017/12
1. Vaihtotase -2 985 1 499 87 -64
1.1 Tavarat 244 2 476 183 26
1.2 Palvelut -2 768 -1 408 -148 -149
1.3 Ensitulo 2 044 2 301 203 204
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 504 -1 869 -151 -144
2. Pääomatase 84 58 5 5
3. Rahoitustase -16 002 -1 371 -5 161 4 167
3.1 Suorat sijoitukset 19 905 5 441 7 662
3.2 Arvopaperisijoitukset -12 685 8 375 -1 550 -659
3.3 Muut sijoitukset -23 241 -5 096 -2 338 5 031
3.4 Johdannaiset -763 -9 657 -1 334 -820
3.5 Valuuttavaranto 782 -434 53 -46
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -13 101 -2 929 -5 253 4 226
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2017, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/12/mata_2017_12_2018-02-15_tau_004_fi.html