Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro

  År/kvartal
2016/Q1 2016/Q2 2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1
Tillgånger S1 Totala ekonomin 26 521 -35 944 -20 369 -65 586 24 609
S11 Icke-finansiella företag 5 673 -13 794 -6 785 -6 368 426
S121 Centralbanken 25 517 414 11 649 -34 519 42 940
S122 Övriga monetära finansinstitut 4 605 -10 446 -18 018 -13 536 -10 624
S123 Penningmarknadsfonder -150 57 13 52 38
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -182 201 2 125 371 1 830
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 236 1 089 1 636 89 662
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1 026 174 335 -390 991
S1311 Staten -5 258 -11 108 -6 193 -5 527 -4 382
S1313 Lokalförvaltning 4 10 6 10 41
S1314 Socialskyddsfonder -5 046 -2 588 -5 388 -5 811 -7 171
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 97 48 252 44 -141
Skulder S1 Totala ekonomin 31 554 -39 878 -15 210 -66 686 30 700
S11 Icke-finansiella företag 5 984 -17 990 -4 995 -9 088 3 836
S121 Centralbanken 230 -10 267 200 82
S122 Övriga monetära finansinstitut 34 989 -6 857 -906 -48 133 31 309
S123 Penningmarknadsfonder 36 -36 20 -13 -4
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 341 212 96 -318 1 898
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 329 505 -135 443 409
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 46 -233 54 54 78
S1311 Staten -4 631 -10 015 -3 781 -1 383 2 012
S1313 Lokalförvaltning -41 -8 -13 109 48
S1314 Socialskyddsfonder -5 728 -5 445 -5 816 -8 556 -8 969
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -1   - - -
Netto S1 Totala ekonomin -5 033 3 934 -5 159 1 100 -6 091
S11 Icke-finansiella företag -310 4 196 -1 789 2 721 -3 409
S121 Centralbanken 25 287 424 11 382 -34 719 42 858
S122 Övriga monetära finansinstitut -30 384 -3 589 -17 112 34 597 -41 933
S123 Penningmarknadsfonder -186 93 -7 64 42
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -524 -11 2 030 689 -69
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -92 584 1 771 -353 253
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 979 407 280 -444 913
S1311 Staten -627 -1 093 -2 412 -4 145 -6 395
S1313 Lokalförvaltning 45 18 18 -99 -7
S1314 Socialskyddsfonder 681 2 857 428 2 745 1 798
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 98 48 252 44 -141
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/41/mata_2017_41_2017-06-21_tau_002_sv.html