Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2016/Q1 2016/Q2 2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 26 521 -35 944 -20 369 -65 586 24 609
S11 Yritykset 5 673 -13 794 -6 785 -6 368 426
S121 Keskuspankki 25 517 414 11 649 -34 519 42 940
S122 Muut rahalaitokset 4 605 -10 446 -18 018 -13 536 -10 624
S123 Rahamarkkinarahastot -150 57 13 52 38
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -182 201 2 125 371 1 830
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 236 1 089 1 636 89 662
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 1 026 174 335 -390 991
S1311 Valtionhallinto -5 258 -11 108 -6 193 -5 527 -4 382
S1313 Paikallishallinto 4 10 6 10 41
S1314 Sosiaaliturvarahastot -5 046 -2 588 -5 388 -5 811 -7 171
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 97 48 252 44 -141
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 31 554 -39 878 -15 210 -66 686 30 700
S11 Yritykset 5 984 -17 990 -4 995 -9 088 3 836
S121 Keskuspankki 230 -10 267 200 82
S122 Muut rahalaitokset 34 989 -6 857 -906 -48 133 31 309
S123 Rahamarkkinarahastot 36 -36 20 -13 -4
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 341 212 96 -318 1 898
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 329 505 -135 443 409
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 46 -233 54 54 78
S1311 Valtionhallinto -4 631 -10 015 -3 781 -1 383 2 012
S1313 Paikallishallinto -41 -8 -13 109 48
S1314 Sosiaaliturvarahastot -5 728 -5 445 -5 816 -8 556 -8 969
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -1   - - -
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -5 033 3 934 -5 159 1 100 -6 091
S11 Yritykset -310 4 196 -1 789 2 721 -3 409
S121 Keskuspankki 25 287 424 11 382 -34 719 42 858
S122 Muut rahalaitokset -30 384 -3 589 -17 112 34 597 -41 933
S123 Rahamarkkinarahastot -186 93 -7 64 42
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -524 -11 2 030 689 -69
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -92 584 1 771 -353 253
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 979 407 280 -444 913
S1311 Valtionhallinto -627 -1 093 -2 412 -4 145 -6 395
S1313 Paikallishallinto 45 18 18 -99 -7
S1314 Sosiaaliturvarahastot 681 2 857 428 2 745 1 798
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 98 48 252 44 -141
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 21.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 1. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/41/mata_2017_41_2017-06-21_tau_002_fi.html