Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2016/Q1 2016/Q2 2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 752 991 737 971 738 313 693 682 637 415
S11 Yritykset 149 542 142 405 142 046 144 171 146 513
S121 Keskuspankki 71 167 72 186 83 781 49 124 91 852
S122 Muut rahalaitokset 256 691 245 930 225 070 204 392 89 867
S123 Rahamarkkinarahastot 2 397 2 451 2 459 2 509 2 539
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 65 950 66 854 70 668 72 856 76 977
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 24 614 25 200 27 666 29 226 31 546
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 27 750 28 111 28 770 28 624 31 993
S1311 Valtionhallinto 20 787 16 346 15 832 14 887 14 948
S1313 Paikallishallinto 526 536 548 562 502
S1314 Sosiaaliturvarahastot 121 527 126 091 128 771 133 730 135 708
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 041 11 863 12 702 13 601 14 969
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 752 668 726 211 730 934 678 377 623 986
S11 Yritykset 198 310 186 609 193 363 192 168 202 778
S121 Keskuspankki 11 639 11 921 12 242 12 346 12 217
S122 Muut rahalaitokset 365 365 358 548 353 998 299 340 233 968
S123 Rahamarkkinarahastot 72 36 56 43 39
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 18 791 19 137 20 510 21 069 24 484
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 36 837 36 731 37 554 38 876 40 486
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 1 012 792 852 919 1 310
S1311 Valtionhallinto 113 226 104 931 105 195 106 569 101 551
S1313 Paikallishallinto 2 976 2 968 2 955 3 064 3 203
S1314 Sosiaaliturvarahastot 3 357 3 484 3 156 2 929 3 951
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 084 1 055 1 055 1 055 -
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 324 11 760 7 379 15 305 13 429
S11 Yritykset -48 767 -44 204 -51 318 -47 996 -56 265
S121 Keskuspankki 59 527 60 265 71 539 36 777 79 635
S122 Muut rahalaitokset -108 673 -112 618 -128 928 -94 948 -144 101
S123 Rahamarkkinarahastot 2 325 2 415 2 403 2 466 2 500
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 47 159 47 717 50 159 51 787 52 493
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -12 223 -11 531 -9 888 -9 650 -8 940
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 26 738 27 319 27 919 27 706 30 684
S1311 Valtionhallinto -92 440 -88 586 -89 363 -91 682 -86 603
S1313 Paikallishallinto -2 450 -2 432 -2 407 -2 502 -2 700
S1314 Sosiaaliturvarahastot 118 170 122 607 125 615 130 802 131 758
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10 957 10 808 11 647 12 546 14 969
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 21.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 1. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/41/mata_2017_41_2017-06-21_tau_003_fi.html