Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro

  År/kvartal
2016/Q2 2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1 2017/Q2
Netto S1 Hela ekonomin 1 907 -8 849 479 13 -14 993
S11 Icke-finansiella företag 1 178 -2 676 2 600 -2 863 -12 490
S121 Centralbanken 236 11 260 -35 156 42 974 -9 066
S122 Övriga monetära finansinstitut -1 664 -18 823 36 944 -41 125 8 722
S123 Penningmarknadsfonder 90 -4 62 42 -430
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -43 1 192 619 -69 840
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 509 1 771 -538 646 -1 097
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 609 373 -388 949 -622
S1311 Staten -1 151 -2 467 -4 190 -2 409 832
S1313 Lokalförvaltning -111 -90 -189 -15 18
S1314 Socialskyddsfonder 2 197 338 655 2 007 -1 816
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 56 276 58 -124 117
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/42/mata_2017_42_2017-09-22_tau_002_sv.html