Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Rahoitustaseen nettovirta sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2016/Q2 2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1 2017/Q2
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 1 907 -8 849 479 13 -14 993
S11 Yritykset 1 178 -2 676 2 600 -2 863 -12 490
S121 Keskuspankki 236 11 260 -35 156 42 974 -9 066
S122 Muut rahalaitokset -1 664 -18 823 36 944 -41 125 8 722
S123 Rahamarkkinarahastot 90 -4 62 42 -430
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -43 1 192 619 -69 840
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 509 1 771 -538 646 -1 097
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 609 373 -388 949 -622
S1311 Valtionhallinto -1 151 -2 467 -4 190 -2 409 832
S1313 Paikallishallinto -111 -90 -189 -15 18
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2 197 338 655 2 007 -1 816
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 56 276 58 -124 117
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Rahoitustaseen nettovirta sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/42/mata_2017_42_2017-09-22_tau_002_fi.html