Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro

  År/kvartal
2016/Q2 2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1 2017/Q2
Tillgånger S1 Hela ekonomin 736 387 736 407 693 471 634 830 605 043
S11 Icke-finansiella företag 135 478 135 855 136 284 144 236 138 482
S121 Centralbanken 72 107 83 696 49 094 91 852 82 745
S122 Övriga monetära finansinstitut 252 258 229 752 209 670 89 913 76 780
S123 Penningmarknadsfonder 2 448 2 459 2 507 2 539 2 445
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 67 146 70 942 73 276 76 977 78 651
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 26 114 29 424 32 272 33 373 34 581
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 27 726 28 509 28 439 29 120 28 016
S1311 Staten 16 114 15 729 14 722 15 303 13 219
S1313 Lokalförvaltning 366 398 448 502 564
S1314 Socialskyddsfonder 124 707 126 852 133 075 136 046 134 418
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 924 12 791 13 684 14 970 15 142
Skulder S1 Hela ekonomin 745 561 750 557 698 530 645 367 635 361
S11 Icke-finansiella företag 188 499 198 258 198 762 211 834 224 440
S121 Centralbanken 11 646 11 922 12 151 12 234 12 280
S122 Övriga monetära finansinstitut 376 111 371 782 315 079 245 496 223 607
S123 Penningmarknadsfonder 36 56 43 39 382
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 19 983 21 362 21 998 24 484 26 095
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 35 690 36 591 38 337 39 571 41 646
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 714 811 910 971 1 033
S1311 Staten 105 568 102 711 102 104 102 345 96 841
S1313 Lokalförvaltning 2 957 3 069 3 302 4 440 4 467
S1314 Socialskyddsfonder 4 358 3 997 5 845 3 952 4 570
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer          
Netto S1 Hela ekonomin -9 174 -14 150 -5 060 -10 537 -30 319
S11 Icke-finansiella företag -53 021 -62 403 -62 479 -67 599 -85 957
S121 Centralbanken 60 461 71 773 36 942 79 617 70 465
S122 Övriga monetära finansinstitut -123 853 -142 030 -105 408 -155 582 -146 827
S123 Penningmarknadsfonder 2 412 2 404 2 464 2 500 2 062
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 47 163 49 580 51 278 52 493 52 556
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -9 576 -7 165 -6 065 -6 198 -7 065
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 27 012 27 698 27 530 28 149 26 983
S1311 Staten -89 454 -86 981 -87 382 -87 042 -83 622
S1313 Lokalförvaltning -2 591 -2 671 -2 854 -3 938 -3 903
S1314 Socialskyddsfonder 120 349 122 855 127 230 132 094 129 848
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 924 12 791 13 684 14 970 15 142
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/42/mata_2017_42_2017-09-22_tau_003_sv.html