Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2016/Q2 2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1 2017/Q2
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 736 387 736 407 693 471 634 830 605 043
S11 Yritykset 135 478 135 855 136 284 144 236 138 482
S121 Keskuspankki 72 107 83 696 49 094 91 852 82 745
S122 Muut rahalaitokset 252 258 229 752 209 670 89 913 76 780
S123 Rahamarkkinarahastot 2 448 2 459 2 507 2 539 2 445
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 67 146 70 942 73 276 76 977 78 651
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 26 114 29 424 32 272 33 373 34 581
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 27 726 28 509 28 439 29 120 28 016
S1311 Valtionhallinto 16 114 15 729 14 722 15 303 13 219
S1313 Paikallishallinto 366 398 448 502 564
S1314 Sosiaaliturvarahastot 124 707 126 852 133 075 136 046 134 418
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 924 12 791 13 684 14 970 15 142
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 745 561 750 557 698 530 645 367 635 361
S11 Yritykset 188 499 198 258 198 762 211 834 224 440
S121 Keskuspankki 11 646 11 922 12 151 12 234 12 280
S122 Muut rahalaitokset 376 111 371 782 315 079 245 496 223 607
S123 Rahamarkkinarahastot 36 56 43 39 382
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 19 983 21 362 21 998 24 484 26 095
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 35 690 36 591 38 337 39 571 41 646
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 714 811 910 971 1 033
S1311 Valtionhallinto 105 568 102 711 102 104 102 345 96 841
S1313 Paikallishallinto 2 957 3 069 3 302 4 440 4 467
S1314 Sosiaaliturvarahastot 4 358 3 997 5 845 3 952 4 570
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt          
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -9 174 -14 150 -5 060 -10 537 -30 319
S11 Yritykset -53 021 -62 403 -62 479 -67 599 -85 957
S121 Keskuspankki 60 461 71 773 36 942 79 617 70 465
S122 Muut rahalaitokset -123 853 -142 030 -105 408 -155 582 -146 827
S123 Rahamarkkinarahastot 2 412 2 404 2 464 2 500 2 062
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 47 163 49 580 51 278 52 493 52 556
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -9 576 -7 165 -6 065 -6 198 -7 065
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 27 012 27 698 27 530 28 149 26 983
S1311 Valtionhallinto -89 454 -86 981 -87 382 -87 042 -83 622
S1313 Paikallishallinto -2 591 -2 671 -2 854 -3 938 -3 903
S1314 Sosiaaliturvarahastot 120 349 122 855 127 230 132 094 129 848
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 924 12 791 13 684 14 970 15 142
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/42/mata_2017_42_2017-09-22_tau_003_fi.html