Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -8 849 479 2 242 -721 2 069
S11 Yritykset -2 676 2 600 -2 418 1 269 939
S121 Keskuspankki 11 260 -35 156 42 974 -9 066 12 983
S122 Muut rahalaitokset -18 823 36 944 -38 375 8 719 -12 795
S123 Rahamarkkinarahastot -4 62 42 -79 76
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1 192 619 -69 1 002 1 087
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 1 771 -538 678 -1 113 -743
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 373 -388 949 -622 -476
S1311 Valtionhallinto -2 467 -4 190 -3 407 832 325
S1313 Paikallishallinto -90 -189 -15 18 84
S1314 Sosiaaliturvarahastot 338 655 2 009 -1 799 251
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 276 58 -124 118 338
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 21.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 3. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/43/mata_2017_43_2017-12-21_tau_002_fi.html