Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 736 407 693 471 637 522 612 604 627 078
S11 Yritykset 135 855 136 284 146 426 145 349 147 663
S121 Keskuspankki 83 696 49 094 91 852 82 745 96 567
S122 Muut rahalaitokset 229 752 209 670 89 914 76 781 70 725
S123 Rahamarkkinarahastot 2 459 2 507 2 539 2 445 2 512
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 70 942 73 276 76 977 78 651 80 855
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 29 424 32 272 33 882 35 226 36 547
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 28 509 28 439 29 120 28 045 27 046
S1311 Valtionhallinto 15 729 14 722 15 294 13 229 12 610
S1313 Paikallishallinto 398 448 502 564 639
S1314 Sosiaaliturvarahastot 126 852 133 075 136 046 134 427 136 243
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 791 13 684 14 970 15 142 15 671
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 750 557 698 530 651 884 632 335 633 965
S11 Yritykset 198 258 198 762 218 806 221 828 217 381
S121 Keskuspankki 11 922 12 151 12 234 12 280 13 180
S122 Muut rahalaitokset 371 782 315 079 245 495 223 613 230 186
S123 Rahamarkkinarahastot 56 43 39 31 29
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 21 362 21 998 24 484 25 950 26 728
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 36 591 38 337 39 121 41 290 42 880
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 811 910 971 1 041 1 113
S1311 Valtionhallinto 102 711 102 104 102 345 97 258 93 784
S1313 Paikallishallinto 3 069 3 302 4 438 4 493 4 481
S1314 Sosiaaliturvarahastot 3 997 5 845 3 949 4 551 4 202
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt          
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -14 150 -5 060 -14 363 -19 730 -6 888
S11 Yritykset -62 403 -62 479 -72 380 -76 478 -69 718
S121 Keskuspankki 71 773 36 942 79 617 70 465 83 387
S122 Muut rahalaitokset -142 030 -105 408 -155 581 -146 832 -159 461
S123 Rahamarkkinarahastot 2 404 2 464 2 500 2 413 2 482
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 49 580 51 278 52 493 52 702 54 127
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -7 165 -6 065 -5 239 -6 064 -6 333
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 27 698 27 530 28 149 27 004 25 932
S1311 Valtionhallinto -86 981 -87 382 -87 050 -84 029 -81 174
S1313 Paikallishallinto -2 671 -2 854 -3 936 -3 929 -3 843
S1314 Sosiaaliturvarahastot 122 855 127 230 132 097 129 876 132 041
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 791 13 684 14 970 15 142 15 671
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 21.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 3. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2017/43/mata_2017_43_2017-12-21_tau_003_fi.html