Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro

  År/kvartal
2016/Q4 2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4
Netto S1 Hela ekonomin -529 1606 875 -4309 -3599
S11 Icke-finansiella företag 3133 -2282 1713 -3319 2778
S121 Centralbanken -35156 42974 -9066 12983 -27809
S122 Övriga monetära finansinstitut 35320 -37908 9613 -14459 26299
S123 Penningmarknadsfonder 62 42 -79 76 48
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 621 -69 1003 1089 384
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -466 -630 -1043 -1322 2086
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -492 1128 -638 -457 -2862
S1311 Staten -4109 -3411 982 372 -4558
S1313 Lokalförvaltning -187 -48 -23 77 -149
S1314 Socialskyddsfonder 686 1936 -1704 320 402
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 59 -124 118 330 -218
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2018, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/01/mata_2018_01_2018-03-15_tau_002_sv.html