Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2016/Q4 2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -529 1606 875 -4309 -3599
S11 Yritykset 3133 -2282 1713 -3319 2778
S121 Keskuspankki -35156 42974 -9066 12983 -27809
S122 Muut rahalaitokset 35320 -37908 9613 -14459 26299
S123 Rahamarkkinarahastot 62 42 -79 76 48
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 621 -69 1003 1089 384
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -466 -630 -1043 -1322 2086
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -492 1128 -638 -457 -2862
S1311 Valtionhallinto -4109 -3411 982 372 -4558
S1313 Paikallishallinto -187 -48 -23 77 -149
S1314 Sosiaaliturvarahastot 686 1936 -1704 320 402
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 59 -124 118 330 -218
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2018, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/01/mata_2018_01_2018-03-15_tau_002_fi.html