Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro

  År/kvartal
2016/Q4 2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4
Netto S1 Hela ekonomin 7069 2427 419 4794 12674
S11 Icke-finansiella företag -67503 -70499 -72092 -71609 -62158
S121 Centralbanken 36942 79617 70465 83387 55714
S122 Övriga monetära finansinstitut -95864 -147394 -137904 -152277 -125658
S123 Penningmarknadsfonder 2464 2500 2413 2482 2524
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 51273 52488 52697 54122 55075
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -3448 -3736 -4597 -5485 -4832
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 28934 29751 28579 28104 25292
S1311 Staten -86574 -86219 -83056 -80126 -82329
S1313 Lokalförvaltning -2743 -3843 -3877 -3799 -3941
S1314 Socialskyddsfonder 129905 134793 132650 134333 137821
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 13685 14969 15142 15662 15166
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2018, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/01/mata_2018_01_2018-03-15_tau_003_sv.html