Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2016/Q4 2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 7069 2427 419 4794 12674
S11 Yritykset -67503 -70499 -72092 -71609 -62158
S121 Keskuspankki 36942 79617 70465 83387 55714
S122 Muut rahalaitokset -95864 -147394 -137904 -152277 -125658
S123 Rahamarkkinarahastot 2464 2500 2413 2482 2524
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 51273 52488 52697 54122 55075
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -3448 -3736 -4597 -5485 -4832
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 28934 29751 28579 28104 25292
S1311 Valtionhallinto -86574 -86219 -83056 -80126 -82329
S1313 Paikallishallinto -2743 -3843 -3877 -3799 -3941
S1314 Sosiaaliturvarahastot 129905 134793 132650 134333 137821
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 13685 14969 15142 15662 15166
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2018, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2017, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/01/mata_2018_01_2018-03-15_tau_003_fi.html