Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2017/09 2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02
1. Bytesbalans 221 555 406 398 379 252
1.1 Varor 286 264 157 -3 247 90
1.2 Tjänster -57 -19 2 14 -98 -97
1.3 Primära inkomster 157 481 422 564 400 436
1.4 Sekundära inkomster -165 -171 -175 -177 -170 -177
2. Kapitalbalans 17 17 18 18 17 18
3. Finansiell balans 2460 -4635 -4295 5331 664 -942
3.1 Direktinvesteringar -230 -991 -1467 -1154 -1347 -1262
3.2 Portföljinvesteringar 8177 352 -481 -2310 1804 -500
3.3 Övriga investeringar -4353 -2649 -1979 9186 -1149 -185
3.4 Finansiella derivat -1156 -1276 -421 -345 1359 1022
3.5 Valutareserv 22 -71 53 -47 -2 -17
4. Restpost 2222 -5207 -4719 4915 269 -1212
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2018, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/02/mata_2018_02_2018-04-13_tau_001_sv.html