Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2017/09 2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02
1. Vaihtotase 221 555 406 398 379 252
1.1 Tavarat 286 264 157 -3 247 90
1.2 Palvelut -57 -19 2 14 -98 -97
1.3 Ensitulo 157 481 422 564 400 436
1.4 Tulojen uudelleenjako -165 -171 -175 -177 -170 -177
2. Pääomatase 17 17 18 18 17 18
3. Rahoitustase 2460 -4635 -4295 5331 664 -942
3.1 Suorat sijoitukset -230 -991 -1467 -1154 -1347 -1262
3.2 Arvopaperisijoitukset 8177 352 -481 -2310 1804 -500
3.3 Muut sijoitukset -4353 -2649 -1979 9186 -1149 -185
3.4 Johdannaiset -1156 -1276 -421 -345 1359 1022
3.5 Valuuttavaranto 22 -71 53 -47 -2 -17
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 2222 -5207 -4719 4915 269 -1212
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2018, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/02/mata_2018_02_2018-04-13_tau_001_fi.html