Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/01 2018/02
1. Bytesbalans 1599 1746 379 252
1.1 Varor 2196 2410 247 90
1.2 Tjänster -1171 -1288 -98 -97
1.3 Primära inkomster 2655 2693 400 436
1.4 Sekundära inkomster -2082 -2069 -170 -177
2. Kapitalbalans 176 189 17 18
3. Finansiell balans -5427 -6243 664 -942
3.1 Direktinvesteringar 354 -421 -1347 -1262
3.2 Portföljinvesteringar 2202 52 1804 -500
3.3 Övriga investeringar 588 222 -1149 -185
3.4 Finansiella derivat -8137 -5637 1359 1022
3.5 Valutareserv -435 -459 -2 -17
4. Restpost -7204 -8180 269 -1212
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/02/mata_2018_02_2018-04-13_tau_004_sv.html