Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2017 12 kk:n liukuva summa 2018/01 2018/02
1. Vaihtotase 1599 1746 379 252
1.1 Tavarat 2196 2410 247 90
1.2 Palvelut -1171 -1288 -98 -97
1.3 Ensitulo 2655 2693 400 436
1.4 Tulojen uudelleenjako -2082 -2069 -170 -177
2. Pääomatase 176 189 17 18
3. Rahoitustase -5427 -6243 664 -942
3.1 Suorat sijoitukset 354 -421 -1347 -1262
3.2 Arvopaperisijoitukset 2202 52 1804 -500
3.3 Muut sijoitukset 588 222 -1149 -185
3.4 Johdannaiset -8137 -5637 1359 1022
3.5 Valuuttavaranto -435 -459 -2 -17
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -7204 -8180 269 -1212
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2018, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/02/mata_2018_02_2018-04-13_tau_004_fi.html