Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03
Saamiset Yhteensä -12576 -1603 -27625 21777 2984 -22710
1. Suorat sijoitukset 283 -690 -2185 -1237 -1628 -864
2. Arvopaperisijoitukset -1555 2922 -3206 3976 1742 -1995
3. Muut sijoitukset -663 4644 -14459 21944 5866 -10892
4. Johdannaiset -10570 -8531 -7730 -2904 -2980 -8979
5. Valuuttavaranto -71 53 -47 -2 -17 20
Velat Yhteensä -7941 2692 -32956 21113 3926 -21247
1. Suorat sijoitukset 1273 777 -1030 110 -366 340
2. Arvopaperisijoitukset -1907 3403 -896 2172 2242 1763
3. Muut sijoitukset 1986 6623 -23644 23093 6051 -15015
4. Johdannaiset -9294 -8110 -7385 -4263 -4001 -8334
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. maaliskuu 2018, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/03/mata_2018_03_2018-05-15_tau_003_fi.html