Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/02 2018/03
1. Bytesbalans 1598 1505 252 -144
1.1 Varor 2196 2272 90 255
1.2 Tjänster -1171 -1245 -97 -99
1.3 Primära inkomster 2655 2556 436 -120
1.4 Sekundära inkomster -2082 -2078 -177 -179
2. Kapitalbalans 176 195 18 18
3. Finansiell balans -5427 -8774 -942 -1463
3.1 Direktinvesteringar 354 -1125 -1262 -1204
3.2 Portföljinvesteringar 2202 -1798 -500 -3758
3.3 Övriga investeringar 588 569 -185 4123
3.4 Finansiella derivat -8137 -6127 1022 -645
3.5 Valutareserv -435 -293 -17 20
4. Restpost -7202 -10474 -1212 -1337
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/03/mata_2018_03_2018-05-15_tau_004_sv.html