Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2017 12 kk:n liukuva summa 2018/02 2018/03
1. Vaihtotase 1598 1505 252 -144
1.1 Tavarat 2196 2272 90 255
1.2 Palvelut -1171 -1245 -97 -99
1.3 Ensitulo 2655 2556 436 -120
1.4 Tulojen uudelleenjako -2082 -2078 -177 -179
2. Pääomatase 176 195 18 18
3. Rahoitustase -5427 -8774 -942 -1463
3.1 Suorat sijoitukset 354 -1125 -1262 -1204
3.2 Arvopaperisijoitukset 2202 -1798 -500 -3758
3.3 Muut sijoitukset 588 569 -185 4123
3.4 Johdannaiset -8137 -6127 1022 -645
3.5 Valuuttavaranto -435 -293 -17 20
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -7202 -10474 -1212 -1337
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. maaliskuu 2018, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2018/03/mata_2018_03_2018-05-15_tau_004_fi.html