Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro

  År/kvartal
2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1
Netto S1 Hela ekonomin 1606 875 -4309 -3599 -4085
S11 Icke-finansiella företag -2282 1713 -3319 2778 -4995
S121 Centralbanken 42974 -9066 12983 -27809 18191
S122 Övriga monetära finansinstitut -37908 9613 -14459 26299 -22968
S123 Penningmarknadsfonder 42 -79 76 48 -173
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -69 1003 1089 384 1882
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -630 -1043 -1322 2086 -1205
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1128 -638 -457 -2862 153
S1311 Staten -3411 982 372 -4558 2361
S1313 Lokalförvaltning -48 -23 77 -149 76
S1314 Socialskyddsfonder 1936 -1704 320 402 3582
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -124 118 330 -218 -988
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pauliina Turunen 029 551 2958, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2018, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/04/mata_2018_04_2018-06-15_tau_002_sv.html